DO IZOLE PO NOVEM ODSEKU HITRE CESTE

Predor Markovec je dolg skoraj 2,2 km in je četrti najdaljši med 21 dvocevnimi predori v državi. Zgrajen je po najnovejših standardih in je s stališča varnosti izredno varen objekt. Ob gradnji so upoštevali tudi burjo, zato so v cevi proti Izoli vgradili manj ventilatorjev kot v cevi proti Kopru.

PETRIČ je na tem odseku hitre ceste vgradil sodobna demontažna vrata, katera lahko dve osebi odpreta v manj kot v 15ih minutah in tako omogočimo čimprejšnjo preusmeritev na drugi, nasprotni vozni pas. Sistem je sestavljen tako, da za preusmeritev prometa ne potrebujemo posebnih orodij. Vse kar je potrebno je to, da spustimo povezovalne elemente, odstranimo sidra in spustimo vgrajena kolesca. Vrata je mogoče obračati v obeh smereh za 60°.

Celoten projekt hitre ceste Koper - Izola je vreden 166,8 milijonov. Z odprtjem predora pa bi lahko pridobili nov obalni pas med Koprom in Izolo. Medtem, ko bosta obalni občini urejali obalni pas, pa se bo, po napovedih, DARS ukvarjal z izgradnjo hitre ceste med Izolo in Lucijo.