Prometna signalizacija

Prometni znaki, Prometna signalizacija, turistična in druga obvestilna signal

Podjetje Petrič d.o.o. je eno izmed vodilnih na področju cestne varnostne opreme. V letu 2012 smo zgradili nove proizvodne prostore za izdelavo prometne vertikalne signalizacije. Poleg proizvodnje vam nudimo tudi svetovanje, priprava dokumentacije in elaboratov, sodelovanje z občinami o celosti podobi vertikalne signalizacije, grafične rešitve, izmere na terenu ter montaža. Prometna signalizacija je sklop prometnih znakov, naprav in oznak, ki voznike obveščajo o nevarnostih na cestah in objektih na njih, predpisujejo ravnanja in omejitve, označujejo in določajo vozišče.Prav tako pa prometna signalizacija vodi in informira o poteku prometne poti, o znamenitostih ob poti, o uslugah, ki jih uporabniki iščejo in podobno. Vse javne ceste in nekategorizirane ceste dane v javni promet morajo biti označene s predpisano prometno signalizacijo, ki udeležencem omogoča varen in tekoč promet.Poznamo trajno in začasno prometno signalizacijo. Prometni zanki so: znaki za nevarnost znaki za izrecne odredbeznaki za obvestiladopolnilne table, ki natančneje določajo pomen znaka, ki so mu dodane in so sestavni del prometnega znaka, ob katerem sodrugi znaki za označevanje del, drugih ovir in poškodb voziščasvetlobni prometni znaki in svetlobne označbeznaki s spremenljivo vsebinotriopan (tristrana piramida), na katerem so lahko upodobljeni znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila. Prometni znaki so lahko izdelani tako, da je njihova vsebina stalna ali spremenljiva. Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov v skladu s predpisi. Prometni znaki so lahko izdelani tudi z lastnim virom svetlobe (osvetljeni od znotraj) ali zunanjim virom svetlobe (osvetljeni od zunaj s posebnimi svetilkami).Vizija podjetja: Postati najbolj zanesljiva družba na področju prometne signalizacije v sloveniji, ki s pomočjo strokovnega kadra na visokem tehničnem nivoju svojim sedanjim in potencialnim odjemalcem zagotavlja kvalitetne storitve po konkurenčnih cenah.