vertikalna-prometna-signalizacija.jpg

vertikalna prometna signalizacija

vertikalna prometna signalizacija
 • Znaki za nevarnost
 • Znaki za izrecne odredbe
 • Znaki za obvestila
 • Dopolnilne table
 • Drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in poškodb cestišča
turisticna-druga-obvestilna-signalizacija.jpg

turistična in druga obvestilna signalizacija

turistična in druga obvestilna signalizacija
 • Lamele
 • Obvestilne table
 • Vinogradniške kmetije
 • Območje občine
 • Območje narave
 • Turistične ceste
 • Turistično - informativne table
 • Gradbiščne table
prometna-oprema.jpg

prometna oprema

prometna oprema
 • Prometno varnostna ogledala
 • Triopan znaki
 • Prometni stožci
 • Table za pokončne zapore
 • Table za čelne zapore
 • Nosilci prometnih znakov
 • Znaki na tronožnem stojalu
 • Svetlobno odbojna telesa
 • Ostala oprema za ceste
table-nosilne-konstrukcije.jpg

table in nosilne konstrukcije

table in nosilne konstrukcije

Vertikalna prometna signalizacija izpolnjuje vse zahteve predpisane s pravilniki o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, ter ipolnjuje vse tehnične zahteve, ki jih določa SIST EN 12899 - 1:2008. Visokokakovostna svetlobnoodsevna tolija proizvajalca 3M, izpolnjuje vse zahteve določene v točki 4 standarda SIST EN 12899 - 1:2008. Garancija refleksije: folija tip1 (RA1-EGP) 7 let, folija tip2 (CR2-HIP) 10 let. Vsi elementi stalne prometne signalizacije so antikorozijsko zaščiteni v skladu z SCS Posebni tehnični pogoji za gradbena in obrtniška dela. Stalna prometna signalizacija ustreza pogojem vetrne cone WL5 in 
WL8. 

komercialna-grafika.jpg

komercialna grafika

komercialna grafika
 • Izdelava namenskih in reklamnih tabel
 • Grafično oblikovanje
 • Priprava za tisk
 • Sitotisk
 • Razrez folije z rezalnikom
 • Digitalni tisk
 • UV zaščita
tehnicna-dokumentacija.jpg

elaborati in tehnična dokumentacija

elaborati in tehnična dokumentacija
 • Teoretični in tehnološki del elaboratov za turistično in drugo obvestilno signalizacijo za državne in občinske ceste.
 • Elaborati za oglaševanje v občinah.
 • Grafični elaborat za table, ki so postavljene ob avtocestahin regionalnih cestah po vsej sloveniji.
 • Konstrukcijske rešitve za postavitev prometne signalizacije in izdelava dokumentacije.
 • Sodelovanje z občinami o celostni podobi vertikalne signalizacije.