INFO
+386 (0)5 365 90 00

Petrič d.o.o.
Goriška 57
5270 Ajdovščina

Radno vrijeme tvrtke »Petrič« d.o.o. Ajdovščina je svakim danom od 7 do 15 sati, a u to smo vrijeme uvijek dostupni na:
tel: +386 (0)5 365 90 00
fax: +386 (0)5 365 90 22
e-mail: petric@petric.si

Funkcija

Ime i prezime

Telefon

Mobitel

El. pošta:

Direktor

Uroš Petrič

+386 (0)5 365 90 00

 

uros.petric@petric.si

Tajništvo

Barbara Ferjančič

+386 (0)5 365 90 00

 

barbara.ferjancic@petric.si

Računovodstvo i financije

Mateja Vrčon

+386 (0)5 365 90 07

 

mateja.vrcon@petric.si

 

Erna Kalin

+386 (0)5 365 90 23

 

erna.kalin@petric.si

 

Helena Mikuš

+386 (0)5 365 90 01

 

helena.mikus@petric.si

Urbana oprema

Gregor Humar

+386 (0)5 365 90 12

+386 (0)31 334 633

gregor.humar@petric.si

Cestovne odbojne ograde i ograde za zaštitu od buke  

Marko Pogačnik

+386 (0)5 365 90 03

+386 (0)41 622 602

marko.pogacnik@petric.si

 

Gregor Humar

+386 (0)5 365 90 12

+386 (0)31 334 633

gregor.humar@petric.si

Prodaja gabiona i proizvodnja te prodaja profila za suhu gradnju

Gregor Petrič

+386 (0)5 365 90 09

+386 (0)41 336 359

gregor.petric@petric.si

Prometna signalizacija

Gregor Humar

+386 (0)5 365 90 12

+386 (0)31 334 633

gregor.humar@petric.si

Voditelj nabave

Blaž Petrič

+386 (0)5 365 90 02

+386 (0)51 622 602

blaz.petric@petric.si

Voditelj proizvodnje

Matjaž Petrič

 

+386 (0)41 365 170

matjaz.petric@petric.si