Petrič d.o.o.

Goriška cesta 57

5270 Ajdovščina

Slovenia

 

Radno vrijeme tvrtke »Petrič« d.o.o. Ajdovščina je svakim danom od 7 do 15 sati, a u to smo vrijeme uvijek dostupni na:

tel: +386 (0)5 365 90 00

fax: +386 80)5 365 90 22

e-mail:  petric@petric.si