Projekt: LINIJA ZA REZANJE PLOČEVINE je prejel sofinanciranje

Predmet investicije je uvedba naprednejše tehnološke linije za rezanje pločevine v višini 572.000,00 EUR, ki združuje tehnološki laserski rezalnik (Laser Genius+ 1530) in avtomatizirani nalagalni sistem (Compact Server).

Cilji projekta:
Cilj 1: Povečanje produktivnosti, izražen s kazalnikom: povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v (EUR); začetno stanje 53.645 EUR, končno stanje: 59.444 EUR
Cilj 2: Snovna učinkovitost, izražen s kazalnikom: Poraba surovin / materiala na enoto proizvoda (npr. M3, ton oz. opredelitve); začetno stanje: 0,04286 m2/kos, končno: 0,03516 m2/kos
Cilj 3: Energetska učinkovitost, izražen s kazalnikom: Poraba energije na enoto proizvoda / storitve (kWh); začetno stanje: 1,7 kWh/kos, končno stanje: 0,5 kWh/kos.

Obdobje izvajanja projekta / obdobje upravičenosti: od 20. 06. 2023 do 18. 10. 2023

Skupna finančna vrednosti: 572.000,00 EUR upravičenih stroškov

Višina financiranja: 143.000,00 EUR

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost.

Projekt "Financira Evropska unija –NextGenerationEU“.

SL EU logo

NOO logo

 

Portal evropskih sredstev.