Reference JVO + LVO

 1. 2015 DOKONČANJE DEL NA TRASI HC KOPER – IZOLA .

Izdelali in dobavili smo varnostne ograje različnih nivojev (H1, H2) ter intervencijske hitro preklopne varnostne sisteme med pasovi

  2015 DRSI – IZGRADNJA DALJINSKE KOLESARSEK POVEZAVE SOLKAN – PLAVE

Izdelali in dobavili smo več kot 8000 m lesene kolesarske ograje

  2016 - ZAMENJAVA JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ (JVO) OB ODSTAVNEM PASU NA AC A1, LOGATEC – UNEC, UNEC – POSTOJNA

POSTOJNA – RAZDRTO, LOGATEC – UNEC

Izdelali in vgradili smo jeklene varnostne ograje različnih nivojev

  2017 »Obnova voziščne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovščina – Selo od km 5,095 do km 9,170 in na H4/0378 in 0778 Selo – Vogrsko od km 0,000 do km 0,650«;

Izdelali in vgradili smo jeklene varnostne ograje različnih nivojev (cca 8000 m H1, H2), naletne varnostne mehove ter naletne zaključnice

  2017 Preplastitev vozišč na G2-102, odsek 1002 PREDEL - BOVEC, od km 3.400 v dolŽINi 1.300m

Dobavili in vgradili smo leseno varnostno ograjo tip CIDNEO nivoja N2W4

  2017 A-48/16; REKONSTRUKCIJA GLAVNE CESTE G2-102/1037 DOLENJA TREBUŠA – ŽELIN, II. ODSEK

Izdelali in vgradili smo nov tip ograje L1 nivoja H1W4 trasa in objekt

  2018 Obnova voziščne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775 Vipava - Ajdovščina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376 in 0776 Ajdovščina – Selo od km 0,000 do km 5,096

Izdelali in vgradili smo jeklene varnostne ograje različnih nivojev (H1, H2), naletne varnostne mehove ter naletne zaključnice

  2018 Postavitev 24 ih blažilnikov trkov na priključkih na območju avtocestnih baz Postojna in Kozina (AC A1, A2; HC H4, H5, H6)
 1. 2018 Protiprašna prevleka ceste R3-608/1068 Čepovan - Dolenja Trebuša od km 4,800 do km 8,250

Izdelali in dobavili smo varnostne ograje različnih nivojev (H1, H2)

  2018 REKONSTRUKCIJA DVEH MOSTOV PREKO HUDOURNIKOV PRI ŠUBCI IN V TRENTI

Dobavili in vgradili smo leseno varnostno ograjo visokega nivoja H2

  2018 REKONSTRUKCIJA GLAVNE CESTE G2-102/1037 TREBUŠA – ŽELIN, I. FAZA

Izdelali in vgradili smo nov tip ograje L1 nivoja H1W4 trasa in objekt

  2019 – LUKA KOPER – Cestna navezava na novi Srminski vhod

Dobavili in vgradili smo varnostne ograje različnih nivojev (H2 z in brez distančnika) ter novo jekleno varnostno ograjo nivoja H4bW5

  2019 Križišče »Kozina« na cestah AC (Ljubljana-Koper) izvoz Kozina (odsek 0158), R2-409/0311 Kozina-Kastelec, R2-409/0310 Matavun-Kozina in G1-7 krak B, odsek 0430

Izdelali in vgradili smo nov tip ograje L1 nivoja H1W4 trasa in objekt

  2019 UREDITEV KOLESARSKE POVEZAVE NA ODSEKU IDRIJA – MOKRAŠKA VAS

Izdelali in vgradili smo leseno kolesarno ograjo ter leseno varnostno ograjo nivoja N2

 

 

REFERENCE NA PODROČJU SIGNALIZACIJE

 1. 2019 - Zamenjava kažipotne signalizacije na avtocesti A1 med razcepom Slivnica in priključkom Arja Vas.

Izdelali smo polportalne konstrukcije vključno s kažipotnimi tablami ter vgradili varnostne ograje nivoja H2W4

  2019 – Izdelava kažipotne signalizacije za KROŽIŠČE AJDVOŠČINA, KROŽIŠČE GONJAČE V BRDIH, KROŽIŠČE NA BOVŠKI OBVOZNICI
 1. 2019 – LUKA KOPER – Cestna navezava na novi Srminski vhod

Načrtovanje, izdelava in dobava komplet prometne signalizacije vključno s konstrukcijami

  2018 – Izdelava kažipotne signalizacije za KROŽIŠČE na razcepu Grgar – Sv.Gora –Nova Gorica
 1. 2018 – A4 Slivnica  - MMP GRUŠKOVJE , PODODSEK DRAŽENCI – MMP GRUŠKOVJE

Izdelali smo polportalne konstrukcije vključno s kažipotnimi tablami velikega formata ter varnostne ograje različnih nivojev

  2018 Prometna ureditve za vzpostavitev elektronskega cestninjena v PTP

Izdelali smo portalne , polportalne konstrukcije, določene kažipotne table, prometno signalizacijo ter varnostne ograje različnih nivojev

  2017  NAČRTOVANJE, IZDELAVA IN DOBAVA TURISTIČNE USMERJEVALNIH TABLIC ZA OBČINO IDRIJA
 1. 2017 LJUBLJANA – TRŽAŠKA CESTA.

Izdelava in dobava portalne in polportalne konstrukcije vključno s kažipotnimi tablami velikega formata

  2015 GRADNJA PROTIHRUPNIH OGRAJ NA ODSEKU AC-A1 DRAMLJE-CELJE IN CELJE-ARJA VAS

Izdelali smo portalne , polportalne konstrukcije vključno s kažipotnimi tablami velikega formata in ostalo vertikalno prometno signalizacijo

 

  2013 NADOMESTITEV PZ III-90 IN III-90.1 NA AC A1, SENOŽEČE – RAZCEP GABRK

Izdelali smo portalno konstrukcijo in kažipotne table velikega formata