Certifikati

  • 3M certifikat o partnerstvu
  • Standard ISO 9001 : 2008
  • CE - certifikat za vertikalno cestno signalizacijo in drogove
  • Izjava Direkcije RS za ceste o ustreznosti CE izjav za proizvodnjo turistične in druge 
  • obvestilne signalizacije
  • Certifikat za kovinske konstrukcije skladno z zahtevami SIST EN 1090-1
  • Certifikat ISO 3834 part 2, Certicate No-140