Nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah U. L. RS. št. 99/15

  • Pričetek uporabe: 6.7.2016
  • Prilagoditev prometne signalizacije in prometne opreme: 6.7.2016 - 6.7.2026
  • 5.7.2016 – prenehanje uporabe Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 

(Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 – popr. in 109/10 – ZCes-1) V 12 mesecih od začetka uporabe Pravilnika (do 6.7.2017) se odstranijo znaki I-6, I-7, I-9, I-21, I-31, I-34, I-35, II-16, II-31, II-36, II-37, III-20, III-52, III-55, III-70, III-71, III-108, III-109 in III-110 (znaki ki se izvzemajo iz uporabe)

Prometna signalizacija in prometna oprema se mora usklajevati z določbami Pravilnika vsaki pri menjavi ob poškodbah, uničenju ali izgubi svetlobno odbojnih in kromatičnih lastnosti.

V roku 10 let in v primerih menjave signalizacije zaradi poškodbe ali uničenja se mora znak I-24 iz starega Pravilnika nadomestiti s prometnim znakom 3201, znaka III-49 in III-50 z znakom 3108, znak III-69 z znakom 9601-1, znaki III-72, III-72.1 in III-73 z znaki 2411 do 2411-8, znak III-78 z znaki 3405 do 3405-4 ali 3406 do 3406-4, znak III-83 z znakom 3220, znak VI-8 z znakom 3313-3, znak VI-8.1 z znakom 2303 2, na izvozih z avtocest in hitrih cest pa znaka III- 86 in VI-8.1 z znakom 3417